Naujienos

Akcija „Renkuosi gyvybę“ (2014 11 06)

Spalio 30 d., ketvirtadienį, 19 val. įvairiuose Lietuvos miestuose buvo organizuojama akcija „Renkuosi gyvybę“, inicijuota „Laisvos visuomenės instituto“. Jos tikslas – prisiminti negimusius kūdikius ir uždegti žvakeles jų atminimui, pasimelsti ne tik už jų sielas, bet ir už mamas bei tėvus, kurie kenčia dėl įvairių priežasčių netekus vaikų. Akcija „Renkuosi gyvybę“ įgyvendinta ir Vilkaviškio vyskupijoje:

Alytuje

Akcijos paminėjime Alytuje dalyvavo apie 50 žmonių. 18 val. šv. Mišios už gyvybės išsaugojimą buvo laikomos Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Po Šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija. Jos metu gydytoja Dalia Labukienė ir aktorius Eugenijus Rakauskas skaitė poeziją ir dėkojo Dievui už moteris–Motinas, kurios priima gyvybę ir prašė mūsų Kūrėjo, kad vis daugiau ir daugiau šeimų besąlygiškai priimtų gyvybę į savo šeimas. Švelniais gitaros akordais šlovino Viešpatį Aistė Kaminskaitė, o jai pritarė vargonininkė Alina Adamukaitienė.

Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje dekanas klebonas Arūnas Užupis palaimino akcijos žvakeles ir buvo suformuotas gyvybės medis. Prie negimusio kūdikio kapo D. Labukienė pasidalijo mintimis apie abortų statistiką Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Džiugu, kad akcijoje dalyvavo ir Jaunieji konservatoriai. Buvo tykus ir ramus vakaras besiplaikstant liepsnelėms...

Alytaus dekanato Šeimos centro savanorė
Sigita Uždavinytė - Pilukienė

Prienuose

Prienuose akcija „Renkuosi gyvybę“ prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kunigas Arnas Budrius. Po pamaldų žmonės liko kalbėti rožinį. Melsta užtarimo ir palaimos mažiesiems negimusiems bei jų tėvams ir tiems, kurie svarsto apie galimybę nutraukti nėštumą. Tikime, kad malda – tai labai reikalinga pagalba ir gyviems, ir mirusiems.

Kaip ir Vilniuje, taip ir Prienuose šiemet buvo įžiebtas „Gyvybės medis“. Akcijos dalyviai kreidelėmis ant aikštės grindinio nupiešė medį, kurį papuošė degančiomis žvakelėmis. Parapijiečiai susikabinę rankomis meldėsi ir išreiškė vienas kitam brolišką meilę. Tikimės, kad ši tradicija minint šią dieną išliks bei prisidės prie gyvybės saugojimo Lietuvoje.

Rita Stravinskienė

««« atgal