Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje melstasi už mirusius dvasininkus (2014 11 06)

Vilkaviškio vyskupijos Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje lapkričio 4 d. , kaip ir kiekvienais ankstesniais metais Vėlinių oktavos metu, vidudienio šv. Mišiose melstasi už mirusius vyskupijos vyskupus, kunigus, diakonus ir seminaristus. Šiemet šis vyskupijos kunigų susitikimas prie katedros altoriaus paženklintas skaudžia netektimi – melstasi ir už lapkričio 2 d. staiga mirusį Vištyčio Švč. Trejybės parapijos kleboną kun. Liną Dūkštą.

Šv. Mišioms vadovavo vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, kartu meldėsi per penkiasdešimt kunigų iš įvairių vyskupijos parapijų, nemažai atėjusių tikinčiųjųjų parapijiečių.

Alytaus dekanato dekano kun. Arūno Užupio pasakytoje homilijoje nuskambėjo mintis, jog kasdiena kiekvieną mūsų artina prie Amžinybės ir labai svarbu, kaip išnaudojame mums Dievo duotą laiką. Svarbu turėti tikėjimą ir viltį dėl amžinojo gyvenimo ir prisikėlimo, suvokti maldos galią – kaip veiksmingą pagalbą mirusiesiems ir sau patiems. Juk didelė malonė, kad pakrikštytuosius, tikinčiuosius sieja Dievo meilės ryšys, bendra praeitis, dabartis ir ateitis, o gyvųjų ir mirusiųjų bendrystė įgyvendinama per šv. Mišių auką, per maldą.

Prieš šv. Mišias buvo giedamos psalmės, pabaigoje iš visų širdžių dangun kilo Viešpaties Angelo malda. Vyskupas padėkojo už bendrystę maldoje broliams kunigams, visiems kartu pasimelsti valandėlę suradusiems vilkaviškiečiams.

Birutė Nenėnienė

««« atgal