Naujienos

Paminėta Kovos su prekyba žmonėmis diena (2014 11 07)

Spalio 18-ąją visoje Europos Sąjungoje buvo minima Kovos su prekyba žmonėmis diena. Šia proga Socialinės darbuotojos, įgyvendinančios Lietuvos „Carito“ Vilkaviškio vyskupijoje vykdomą projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“, Marijampolės prekybos centre „Maxima“ surengė akciją. Jos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vis labiau plintančius žmonių išnaudojimo atvejus. Prie įrengto informacinio stendo praeiviai susipažino su Lietuvos statistika.

Dažnai prekyba žmonėmis siejama tik su smurtu ir prievarta prieš moteris, pavyzdžiui, manoma, jog tai yra jaunų merginų grobimas gatvėje ir priverstinis jų gabenimas per sieną į kitas šalis darbui prostitucijoje. Tačiau realūs pavyzdžiai rodo, jog prekybos žmonėmis atvejai kas metai įgauna vis labiau užslėptas formas. Atsiranda naujos išnaudojimos formos: ne tik jaunų merginų ir moterų pardavimas į prostituciją ir pelnymasis iš jų, tačiau ir vyrų bei nepilnamečių išnaudojimas darbui; į vergiją išvežami vaikai ir paaugliai verčiami vogti ar kitaip nusikalsti, net elgetauti.

Taip pat viena iš išnaudojimo formų – fiktyvios santuokos. Moterys ir merginos suviliojamos sudaryti fiktyvias santuokas – pačios to nežinodamos moterys ir merginos, sudariusios fiktyvią santuoką, įtraukiamos į prostituciją, nebeatgauna dokumentų, net tampa įsiskolinusios bankams dėl sutuoktinių skolų.

Į vergiją patenka ir vyrai, dažnai perskaitę įvairius darbo pasiūlymus užsienyje, neįsigilinę į darbo sutartis susivilioja geru uždarbiu, tačiau nuvykę į svetimą šalį ir pradėję dirbti – negauna atlyginimo mėnesių mėnesiais, gyvenimo sąlygos skurdžios, reikia ne tik pavalgyti, bet ir susimokėti už gyvenamo būsto nuomą, negaudamas atlyginimo žmogus tampa nuolatos skolingas, o paprašius atlyginimo ar bandant ieškoti pagalbos neretai būna sumušamas ir sulaukia grasinimų. Taigi, prekybos žmonėmis auka gali tapti bet kas.

Akcijos metu žmonių buvo teiraujamsi, ką jie žino apie prekybą žmonėmis, kokias išnaudojimo formas yra girdėję; ar žino, kur kreiptis pagalbos patekus į prekeivių žmonėmis spąstus. Prekybos centro lankytojai buvo supažindinti su projektu, jo veikla ir pagalbos prieinamumu Marijampolės regione, buvo dalinami lankstinukai su informacija, kur galima kreiptis pagalbos.

Šios problemos egzistavimui neabejingi ir Marijampolės savivaldybės atstovai. Akcijoje dalyvavo socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė bei tarybos narys Alvydas Kirkliauskas.

Plačiau apie teikiamą pagalbą galite susipažinti interneto svetainėje www.anti-trafficking.lt.
Projekto vykdytojų kontaktai Marijampolėje: J. Bendoriaus g. 2, tel. nr. 8 631 531 73

Lietuvos „Carito“ informacija

««« atgal