Naujienos

Višakio Rūdoje pašventintas kryžius skirtas Šeimos metams (2014 11 10)

Kryžius – kančios ir skausmo medis. Jis – Jėzaus Kristaus aukos, dangaus ir žemės sutaikinimo ženklas bei padėka Dievui ir prašymas globoti. Jis yra ir simbolis tos vienybės, kurią meilė turi mumyse išugdyti.* O kiekvienas meilę pirmiausia patiriame šeimoje, kartu perimdami ir tėvų tikėjimą. Prisimindami šeimos svarbą Lietuvos vyskupai šiuos bažnytinius metus paskelbė Šeimos metais.

Būtent Šeimos metamas atminti lapkričio 9 d., sekmadienį, Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo parapijoje pašventintas kryžius. Šventė prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kartu koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, iš šio krašto kilęs kun. Ignas Plioraitis, klausykloje išpažinčių klausė parapijos klebonas kun. Vidmantas Striokas. Mišiose dalyvavo būrys parapijiečių ir svečių.

Po šv. Mišių visi susirinko prie kryžiaus. Jį pašventino vysk. R. Norvila; mintimis pasidalino kryžiaus autorius – dailininkas-drožėjas Vytas Aputis ir šios šventės organizatorius Dainius Miliauskas. Padėkota kiekvienam prisidėjusiam prie šio kryžiaus idėjos įgyvendinimo.

Nuo šiol Višakio Rūda, šiuose kraštuose vienintelis išlikęs etnografinis kaimas, turi savo kryžių. Kryžius stovi kaimelio viduryje primindamas, kad užaugę šeimoje turime ją branginti ir, kad parapija bei bendruomenė – taip pat yra šeima.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

*Iš Kartūzo knygos „Meilė ir tyla“.

Akimirkos:

„Visakio ruda1.jpg“„Visakio ruda2.jpg“

««« atgal