Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbiai dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje (2014 11 14)

Lapkričio 13 dieną, ketvirtadienį, Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbiai dalyvavo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaiduose Vilniuje.

Keliaudami į atlaidus meldėmės Rožinį, bendravome. Atvykę į Vilnių žingsniavome į Šv. Teresės bažnyčią, kur prieš šv. Mišias meldėmės už kunigus. 11 val. šv. Mišias aukojo kun. Medardas Čeponis ir kartu koncelebravo Vilkaviškio vyskupijos kunigai: Linas Baltrušaitis, Arvydas Liepa, Gintaras Urbštas ir Antanas Matusevičius.

Pamokslo metu kun. M. Čeponis kalbėjo apie Švč. Mergelę Mariją – nuolankią Tarnaitę: jos ramybę, pasitikėjimą Dievu, tikėjimą ir nuolankumą. Šios savybės svarbios ir kiekvienam krikščioniui, todėl turime jų siekti, o į Dievo Motiną – žvelgti su gilia pagarba ir prašyti jos užtarimo. Marija pasitikėjo Dievu, kuris visada mums linki tik gero, ir Jį šlovino. Kai žmogus supranta, kad Dievas nedaro išankstinių išvadų ir trokšta paties geriausio kiekvienam žmogui – žmogus taip pat pradeda šlovinti Dievą, kaip ir Marija. O Dievo Meilė niekada nesibaigia.

Šv. Mišių pabaigoje sukalbėta litanija į Švč. M. Mariją. Po palaiminimo visi kartu sugiedojome giesmę „Marija, Marija“ melsdami Dievo Motinos užtarimo.

Didieji Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai Vilniuje tęsis iki sekmadienio. Sekmadienį, lapkričio 16-ąją, 11 val. šv. Mišias atnašaus Lietuvos vyskupai; transliuos Lietuvos televizija.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal