Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2014 11 20)

Lapkričio 18 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijos kunigų susirinkimas.

Susirinkimas prasidėjo bendra malda – Valandų liturgija (Dienine), po kurios į susirinkusius kreipėsi vyskupas Rimantas Norvila. Ganytojas pristatė neseniai Vatikane pasibaigusio Vyskupų Sinodo svarbiausias aktualijas ir pastoracinius iššūkius šeimai evangelizacijos kontekste.

Ganytojas dalijosi savo patirtimi ir liudijimu, šiame viso pasaulio vyskupų suvažiavime, kur ganytojai aptarė šeimų sielovados iššūkius viso pasaulio kontekste. Kai kurios problemos bendros visame pasaulyje, tačiau yra ir daug savitumo kiekviename kontinente.

Toliau vyskupas R. Norvila pristatė pagrindines temas ir aktualijas paliečiančias šeimų gyvenimą visame pasaulyje. Šioje ekstraordinarinėje vyskupų sinodo sesijoje buvo diskutuojama apie migraciją, skyrybas ir antrąsias santuokas, poligamiją, tribunolų darbą, dvasinę Komuniją ir Komuniją antrą kartą susituokusiems. Taip pat buvo aptarta daug kitų šeimas liečiančių aktualijų.

Vyskupas priminė, kad ateinančiais metais spalio 4–25 dienomis Vatikane vyks generalinė sinodo sesija šeimų tematika, kurios tema: „Šeimos pašaukimas ir misija Bažnyčioje šiandieniniame pasaulyje“.

Antrojoje susirinkimo dalyje savo patirtimi apie tėvų katechezę jų vaikams besiruošiant Eucharistijos ir Atgailos sakramentams dalijosi Šventosios Šeimos Seserų vienuolyno vyresnioji, ses. Inga Bernadeta Lienytė. Sesuo Inga Bernadeta dalijosi savo patirtimi, kaip padaryti tėvų katechezę efektyvesne ir kokių žingsnių reikia klebonui ir katechetui imtis šiame labai svarbiame tikėjimo auginime jaunų šeimų gyvenime.

Susirinkimo pabaigoje į visus susirinkusius kreipėsi vyskupijos jaunimo sielovados centro darbuotojai. Atstovė ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS, pristatė pasirengimo Lietuvos Jaunimo dienoms Alytuje programą, paragindama visus kunigus aktyviai įsijungti ir savo parapijų jaunimą paraginti jungtis į šį pasiruošimo procesą.

Po pietų vyko vyskupijos kunigų tarybos posėdis, kurio metu buvo aptarti klausimai svarbūs visai vyskupijai.


Kun. Linas Baltrušaitis

««« atgal