Naujienos

Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams (2014 12 03)

„Eikite ir šiek tiek pailsėkite“ – taip buvo pavadintos advento rekolekcijos tikybos mokytojams ir katechetams, kurias vedė kun. Mindaugas Martinaitis. Penktadienio, lapkričio 28-osios vakarą, po visų skubėjimų ir darbų, į Pastoracinio centro patalpas, sugužėjo nemažas būrys trokštančių atsigauti Viešpaties prieglobstyje mokytojų.

Rekolekcijų vadovas kun. Mindaugas savo įžvalgomis, pastebėjimais, patarimais paliesdavo kiekvieno dalyvio širdies gelmes, skaudžiausias vietas, ir kaip prityręs chirurgas, valė jas Dievo žodžiu. Savo pavyzdžiu ir mąstymu jis mokė, kaip reikia nurimti maldoje, būti tyloje ir tiesiog būti. Šeštadienio vakarą mokytojai galėjo pasiruošti adventui susitaikinimo pamaldose apvalydami savo sielas išpažintyje, kurių klausė trys kunigai. Vėliau Naktinėje adoracijoje kiekvienas galėjo dėkoti iš širdies Širdžiai, kurioje sudega visi mūsų nusižengimai.

Pirmąjį advento sekmadienį rekolekcijų dalyviai pradėjo adoracijos užbaigimu, Valandų liturgija ir šv. Mišiomis. Tai labai stiprus įvadas į džiugaus laukimo laikotarpį, kurį pradėjome pamokyti, kad visi darbai svarbūs, bet nėra nieko svarbesnio už buvimą su Viešpačiu. Po paskutinio mąstymo pasirinktinai su Giesmių Giesmės knyga ar sūnaus palaidūno istorija, mokytojai pasisėmė idėjų, kaip organizuoti savo mokyklose susikaupimo valandėles meditacijoje „Šviesa nušvito tamsoje“, o taip pat ir patys pajuto, kad už kiekvienos tamsos slypi šviesa.

Refleksijoje mokytojai išsakė daugybę nuoširdžių padėkos žodžių rekolekcijų vadovui kun. Mindaugui, kurio sumanaus vadovavimo dėka, jie grįžta į namus, darbus, šeimas supratę kai ką sau labai svarbaus. Papietavę ir pasikalbėję po tyloje praleisto laiko, mokytojai nurimę ir atsigavę skirstėsi į namus.

Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė

««« atgal