Naujienos

Konferencija „Santuoka – dovanos ir iššūkiai: kaip juos įveikti“ (2014 12 04)

Besibaigiant Šeimos metams, lapkričio 28 d. popietę Marijampolėje vyko konferencija „Santuoka – dovanos ir iššūkiai: kaip juos įveikti“. Į šį renginį susirinko gausus būrys dalyvių: pedagogai, kunigai, įvairaus amžiaus šeimos – tie, kuriems rūpi santuoka, jos išsaugojimo galimybės. Sveikinimo žodį taręs vyskupas R.Norvila priminė problemas bei iššūkius iškilusius šiuolaikinei šeimai, ypač nemažėjantį skyrybų skaičių, prisiminė savo dalyvavimą spalio mėnesį vykusiame vyskupų sinode Romoje, kur taip pat buvo keliamos opios šeimų problemos mūsų dienų visuomenėje.

Pranešime „Kas daro santuoką gyvą“ dr. Ieva Šidlauskaitė–Stripeikienė, turinti didelę psichologės–psichoterapeutės darbo su šeimomis patirtį, dalijosi savo įžvalgomis apie sutuoktinių tarpusavio santykius ir kaip tai atsiliepia vaikams. Kartais susidaro įspūdis, kad sutuoktiniai, patys atsinešę daug sužeidimų iš savo tėvų šeimų, užuot padėję su meile gyti, dar labiau žeidžia vienas kitą ir tuo pačiu vaikus. Svarbiausi vaikų poreikiai – meilė, saugumas, aiškios ribos, turi būti patenkinami vieningomis abiejų tėvų pastangomis. Sutuoktinių santykiams reikalingas gilumas, atvirumas, dalijimasis jausmais, mokėjimas atleisti ne tik protu, bet ir širdimi. To reikia nuolat mokytis, o ne kentėti kol užaugs vaikai ir bus galima išsiskirti.

Kun. teol. dr. Rimas Skinkaitis kalbėjo apie tikėjimo reikšmę šeimos tvirtumui. Jis pateikė tyrimų duomenis, kurie patvirtina žymiai mažesnę skyrybų statistiką katalikiškose šalyse (Filipinai, Malta, Italija) ir pirmaujančias šioje srityje posovietinį palikimą turinčias šalis, kurių tarpe yra ir Lietuva. Santuoką išlaikyti padeda tikėjimas, bendra malda ir sakramentinė praktika, ypač Eucharistijos šventimas ir Sutaikinimo sakramentas.

Dr. Živilė Advilonienė, besiremdama ir savo šeimos patirtimi, pristatė įvairius katalikiškus šeimų judėjimus ir bendruomenes (Kanos, Nazareto, Kentenicho, Dievo Motinos, Sutuoktinių susitikimų ir kt.), kurie padeda šeimoms dvasiškai augti drauge, dalyvaujant susitikimuose, rekolekcijose, stovyklose, kur šeimos kunigų ir kitų porų pagalba gali atnaujinti savo ryšį, spręsti iškilusias problemas, nes žmogus savo prigimtimi yra sociali būtybė, jam reikia bendravimo.

Kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys, taip pat turintis nemažą bendravimo su sužadėtinių ir sutuoktinių poromis patirtį, išsamiai paaiškino, kas daro santuoką negaliojančia, kokios kliūtys neleidžia jai įvykti, kada galima kreiptis į bažnytinį tribunolą dėl santuokos anuliacijos. Pranešimą iliustravo gyvais pavyzdžiais.

Aistė ir Darius Ruzgai, dar jauna du vaikus auginanti sutuoktinių pora iš Kauno, paliudijo apie tarpusavio santykių sunkumus, iškilusius tuoj po santuokos dėl charakterių, atsineštos iš tėvų šeimų patirties, kurie vos neprivedė prie skyrybų. Krizę padėjo įveikti tikėjimas, malda Šiluvoje į Švč. Mergelę Mariją ir po to sekusios sąmoningos pastangos stiprinti savo santuoką.

Nemaža dalis konferencijos dalyvių dėkojo už įdomius pranešimus, džiaugėsi dėl lektorių kompetencijos, temų aktualumo ir nuoseklumo bei vientisumo, jautėsi dvasiškai praturtėję ir gavę naudingos informacijos.

Lina Braukylienė

««« atgal