Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2014 12 11)

Gruodžio 9 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko vyskupijos kunigų susirinkimas. Jis prasidėjo bendra malda – Valandų liturgija (Dienine), po kurios į susirinkusius kreipėsi vyskupas Rimantas Norvila.

Susirinkimo pradžioje prevencinę programą pristatė ir su ja susirinkusius kunigus supažindino Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas Nerijus Sujeta. Policijos atstovas pristatė būdus kaip apsisaugoti nuo sukčių ir tai padėti daryti parapijiečiams, ypatingai patiems pažeidžiamiausiems.

Po policijos atstovo susirinkusiems kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos Fakulteto licenciatas Valdas Kilpys. Pristatymo tema: „Antikrikščioniškoji verbalinė agresija lietuviakalbės internetinės žiniasklaidos ribose: kryptys ir tendencijos“. V. Kilpys pristatė svarbiausius magisteriumo dokumentus socialinių komunikacijų tema, jo vykdyto kokybinio tyrimo rezultatus. Pastarieji rodo kad šioje postmodernistinėje visuomenėje Bažnyčios atstovai yra vieni iš pagrindinių personažų verbalinei agresijai vykdyti internetinėje erdvėje. Buvo pateikti pasiūlymai kaip dvasininkai galėtų geriau integruotis internetinėje erdvėje ir ko joje turėtų vengti.

Antrojoje susirinkimo dalyje savo knygą apie prelatą Konstantiną Olšauską pristatė Lietuvos Edukologijos universiteto doc. dr. Vida Pukienė. Pristatytas istorinis prelato kaip asmenybės paveikslas, jo veikla ir nuopelnai Lietuvai ir Bažnyčiai. Atskleistas klaidingas šios asmenybės traktavimas ir supratimas visuomenėje, kuris daugiausia remiasi sovietine propaganda.

Susirinkimo pabaigoje į visus kreipėsi ordinaras Rimantas Norvila. Vyskupas pasidalijo Pašvęstojo gyvenimo metų aktualijomis, pasidžiaugė Marijampolėje įvykusia Pašvęstojo gyvenimo metų pradžios švente ir pakvietė visus įsijungti į kitus suplanuotus metų renginius. Klebonai buvo paraginti dar aktyviau skatinti jaunimą ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms Alytuje, buvo aptarti kiti aktualūs klausimai.

Po pietų vyko vyskupijos dekanų posėdis, kurio metu buvo aptarti šeimų švenčių dekanatuose organizaciniai klausimai. Šakių dekanas kan. Donatas Jasulaitis pasidalijo dekanate jau įvykusios šventės patirtimi.

Kun. Linas Baltrušaitis

««« atgal