Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos bendradarbių prieškalėdinė popietė (2014 12 22)

Gruodžio 22 d., pirmadienį, įvairių Vilkaviškio vyskupijos įstaigų darbuotojai ir tarnautojai rinkosi į prieškalėdinę popietę Pastoraciniame centre.

Bendrystės popietė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis ir kunigai. Bendruomenė vieningai giedojo giesmes, gausiai ėjo Šventosios Komunijos.

Po Šventųjų Mišių susirinkę refektoriuje – buvo pasveikinti ir po trumpos įžangos išklausę meditaciją apie Švč. Mergelės Marijos grožį, rašė linkėjimus vieni kitiems. Šiuos linkėjimus sudėję tarsi lobį į pintinę padėjo po eglute.

Pašurmuliavę vėlei susikaupėme. Trumpai pristatyta Betliejaus Taikos ugnis, kurios liepsną buvo galimybė parsigabenti namo užsidegus žvakę. Taip pat prisimindami šių dienų pasaulio aktualijas ir linkėdami taikos ir šviesos šiandieniam pasauliui – kartu pasimeldėme Betliejaus Taikos ugnies malda.

Po to, kai ganytojas palaimino stalą ir padalino kalėdaičius, vieni kitiems linkėjome įvairių dalykų. Baigiant vakarienę kiekvienas buvome apdovanoti 2015 metų kalendoriais ir vaškinėmis žvakėmis. Ir, aišku, nepamiršome pasiimti linkėjimų iš pintinės po eglute!


Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal