Naujienos

Liškiavoje įvyko Lazdijų dekanato Šeimų šventė (2015 01 09)

„Šeimose sudėtos didžiosios žmonijos viltys ir lūkesčiai, nes ant šito švento pagrindo stovi židinys ir altorius... Šeima yra kaip gyvojo vandens šaltinis, iš kurio kyla krašto genijai ir ramūs laukų artojai, šventnamių tarnai ir valstybių viršininkai“.
F. Kapočius

Sausio 4-osios dienos rytą, Švenčiant Trijų Karalių t.y. Dievo apsireiškimo iškilmę, į Liškiavos kultūros centro rūmus ėmė rinktis Lazdijų dekanato šeimos. Jas, į Šeimų šventę pakvietė dekanato kunigai.

Šventė prasidėjo Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos sveikinimu ir padrąsinimu šeimoms, kad nepaisant visų iššūkių, reikia nestokoti vilties ir žvelgti į šeimą kaip į gėrį ir dovaną, kurios troško pats Dievas. Renginį vedė ir trumpu savo šeimyninio gyvenimo liudijimu dalinosi Evaldo ir Dianos Pukelių šeima iš Marijampolės.

Pagrindiniame pranešime, apie veiklią meilę, savo patirtimi ir įžvalgomis visus susirinkusius praturtino Mindaugo-Juozo ir Živilės Advilonių šeima iš Kauno. Tuo metu kai tėvai klausėsi svečių pranešimo vaikai žiūrėdami filmų ištraukas, padedami savanorių Otilijos ir Liudviko, diskutavo apie gerus ir blogus darbus.

Po konferencijos visos šeimos dalyvavo šv. Mišiose. Jas aukojo vysk. R. Norvila, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius ir Lazdijų dekanato kunigai. Pamokslo metu ganytojas kvietė kuo nuoširdžiausiai kartu su išminčiais garbinti Viešpatį; džiaugėsi, kad ši Šeimų šventė, tai proga pasidžiaugti pašaukimu šeimos gyvenimui, pabūti kartu būryje gerų, katalikiškų šeimų. Kvietė padrąsinti vieni kitus ir gyvenimo aplinkoje prisiminti šeimos svarbą ir palaimingumą.

Pasibaigus šv. Mišioms visi rinkosi į agapę. Pasivaišinus visas šeimas pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, kuris su žmona Lina santuokoje gyvena jau 28 metus. Jis pasidalino geros santuokos receptu: svarbiausia – ką mes gauname iš savo tėvų. Kokį matome jų pavyzdį, toks dažnai būna ir vaikų šeimos gyvenimas. A. Margelis palinkėjo, kad būtų kuo daugiau gražių darnių šeimų ir kuo mažiau skyrybų.

Šventę vainikavo Lazdijų meno mokyklos, Veisiejų skyriaus akordionistų ansamblio ir kapelos pasirodymas (vadovė Irena Gudebskienė). Jie pradžiugino ne tik gražia muzika, bet pakvietė visus šventės dalyvius smagiai pašokti.

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro informacija

Akimirkos:

„DSC01806.JPG“ „DSC01818.JPG“ „DSC01826.JPG“ „DSC01837.JPG“ „DSC01846.JPG“

««« atgal