Naujienos

Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje (2015 01 12)

„Mūsų pavyzdys tebūna Jėzus Kristus, ne tik ramiai dirbantis Nazareto namely, ne tik Kristus save varginantis, badaujantis per 40 dienų dykvietėj, ne tik Kristus, praleidžiantis naktį besimelsdamas, bet ir Kristus dirbantis, verkiantis, kenčiantis, Kristus tarp minių, Kristus, aplankantis sodžius ir miestus, aplankantis nusidėjėlius, prasčiokėlius, lygiai kaip ir mokytus, teisingus ir turtuolius, Kristus, mokantis ir atremiantis fariziejų priekaištus, Kristus, ieškantis paklydusios avelės, Kristus kenčiantis, persekiojamas, kuriam prisieina slapstytis, kad išvengus priešų neapykantos.“ (1911 03 07)

Sausio 12 d., pirmadienį, 11.30 val. Šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje prie pal. Jurgio Matulaičio relikvijų kalbėtas Rožinis. Maldai vadovavo kunigas Vidmantas Balčaitis.

12.00 val. šv. Mišioms vadovavo vyskupas Rimantas Norvila kvietęs prisiminti Lietuvos laisvės gynėjus; kartu koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kun. Andrius Šidlauskas MIC, kun. Stasys Puidokas MIC ir kiti kunigai. Pamokslą sakė kun. Vytautas Brilius MIC.

Šv. Mišias transliavo Marijos radijas. Giedojo senjorų choras.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal