Naujienos

Pranešimas apie kun. Sigito Matusevičiaus mirtį

Šiandien ryte, su šautine žaizda krūtinėje, buvo rastas negyvas Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Sigitas Matusevičius.

Kunigas Sigitas buvo draugiškas, pareigingas ir Dievui bei Bažnyčiai atsidavęs dvasininkas. Nors mums nėra žinomos visos jo tragiškos mirties aplinkybės bei priežastys, bet žinome, kad kun. Sigitas sirgo lėtine depresijos forma ir apgailestaujame, kad liga galėjo daryti stiprią įtaką paskutiniams jo žemiškojo gyvenimo žingsniams.

Žinodami kad Viešpats, vienintelis teisėjas kartu ir gailestingasis Viešpats, galiausiai vertins kiekvieno iš mūsų likimą, tad Jam nuoširdžioje maldoje paveskime mirusį dvasininką.

Reiškiame gilią užuojautą mirusiojo artimiesiems giminėms, visiems jį pažinojusiems, Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos žmonėms.

Vilkaviškio vyskupijos kurija

««« atgal