Naujienos

Šventosios Šeimos seserys prisistatė vilkaviškiečiams (2015 02 02)

Pažymint Pašvęstojo gyvenimo dieną, vasario pirmąjį sekmadienį Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje rytinių šv. Mišių pabaigoje Šventosios šeimos kongregacijos atstovė sesuo Inga Lienytė pakvietė tikinčiuosius artimiau susipažinti su vienuolišku gyvenimu.

Pokalbis buvo pratęstas parapijos namuose. Jis prasidėjo bendra Viešpaties šlovinimo giesme. Giesmės – šios vienuolijos kasdienybės dalis, kadangi tai kaip ir muzikaliosios vienuolijos įkūrėjos Elžbietos Bendoravičiūtės (1906–1937 m.) priesakų tąsa.

Susitikimo pradžioje sesuo Inga paprastai ir įtaigiai griovė šablonus, kurie tebėra gyvi žmonių įsivaizdavime apie vienuolius ir vienuolišką gyvenimą: į vienuolyną išeina nusivylę meile ar panašiai, nepritapę aplinkoje, sutrikusios psichikos, „depresuojantys“, ten nieko neveikia, vos ne parazitai liūdnais, patįsusiais veidais...

Ekranu praplaukė nuotraukose įamžinti Marijampolėje įsikūrusių Šventosios šeimos seserų vienuolijos istorijos, kasdieninio gyvenimo, maldos, rekolekcijų, laisvalaikio bei gausybės jų vykdomų projektų, bendravimo su vaikais, šeimomis akimirkos. Net ir jei nebūtų buvę komentuojama, užfiksuotos linksmų veidų išraiškos liudijo, koks pilnavertis ir džiugus pasaulis tiems, kurie gyvena su Dievo meile savo širdyse ir ta meile dalijasi su šalia esančiais.

„Daug projektų galime įgyvendinti, daug kartu nuveikti ne tik kartu melsdamiesi, bet ir bendradarbiaudami“, – vienuoliškos tarnystės esmę akcentavo s. Inga.

Jos mintis pratęsė ir praplėtė sesuo Lina Striokaitė. Nors pradžioje ji pajuokavo, jog „savame krašte (kilusi iš Vilkaviškio) pranašu būti beveik neįmanoma“, vis tik sakė bandysianti įrodyti, kad ne tik vienuolių, bet ir kiekvieno krikščionio gyvenimas yra pašvęstas. Juk per Krikšto sakramentą esame pašvenčiami kitokiam gyvenimui, tampame Bažnyčios nariais, mistinio Kristaus nariais. Skirtumas toks, kad vienuoliai renkasi radikaliai krikščionišką gyvenimą, priimdami skaistumo, paklusnumo, neturto įžadus, o gyvendami bendruomenėse išmoksta besąlygiškai mylėti kitokį šalia esantį.

Sesuo Lina pastebėjo, kad Lietuva yra šalis, kurioje mažiausiai pašvęstojo gyvenimo narių, o iš Vilkaviškio per pastaruosius trisdešimt metų šį kelią pasirinko apie dešimt jaunų žmonių. Ką daryti, kad besąlygišką pasišventimą Dievo tarnystei pasirinktų šiuolaikinis jaunimas? Maldą, ypač motinų maldą už pašaukimus, kaip svarų receptą sesuo iliustravo gyvais kitų šalių pavyzdžiais.

Susitikimas su vilkaviškiečiais baigėsi bendra malda už šeimas, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, taipogi su maldavimais už naujus pašaukimus.

Šventosios Šeimos seserys buvo atvežusios savo rankų darbų, religinės literatūros, pagarsino, jog įvairūs renginiai, susitikimai, kurie vyksta jų namuose Marijampolėje, Alyvų g. 9, yra atviri visiems, besidomintiems, ieškantiems.

Šventosios Šeimos kongregacijos seserys Jūratė ir Inga praeitą rudenį Vilkaviškyje vedė ALFA kursą. Joms talkino Vilkaviškio parapijoje tarnaujanti s. Dalia Depšytė ir kunigas Deividas Baumila. Grupė vilkaviškiečių nuo sausio mėnesio ir toliau gilina savo tikėjimą seselių Ingos ir Jūratės vedamuose taip vadinamuose BETA kursuose.

Birutė Nenėnienė

««« atgal