Alytaus šv. Benedikto gimnazija

Šv. Benedikto gimnazijaTopolių g. 19a, LT-63331 Alytus
Tel./faks. (315) 7 49 19 (direktorius, raštinė)
El. p. kg@benediktas.alytus.lm.lt
Gimnazijos svetainė

Direktorius – Loreta ŠERNIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Laima NASTARAVIČIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Lina JANULYTĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Modestas RAUDONIS
Direktoriaus padėjėjas sielovadai – kun. Rimantas SIMANAVIČIUS
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – Ineta DIRSIENĖ

Mokykla pradėjo veikti 1996 m. Už poros metų pavadinta šv. Benedikto vardu. 2000 m. pasirašyta dviejų mokyklos steigėjų – Alytaus miesto savivaldybės ir Vilkaviškio vyskupijos kurijos – sutartis. 2006 m. tapo gimnazija.

Šv. Benedikto gimnazija: pagrindinis įėjimasGimnazija siekia ne tik suteikti pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, bet ir stengiasi Evangelijos dvasia išugdyti sąmoningą kataliką. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Bendrojo lavinimo mokyklų nuostatais, Bendrosiomis ir atskirų mokomųjų dalykų programomis, Švietimo ir mokslo ministerijos įstatymais, o taip pat ir Bažnyčios normomis: gimnazijos veikla reglamentuojama Vatikano II susirinkimo deklaracija "Gravissimum educationis", bažnytinės teisės kanonais, Katalikiškosios švietimo kongregacijos 1988 m. išleistais nurodymais.

««« atgal