Vyrų   •   Moterų

Vienuolijos

Vilkaviškio vyskupijoje darbuojasi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų kongregacijos nariai. Jų namai įkurti Marijampolėje, prie šv. arkangelo Mykolo mažosios bazilikos. 2014 m. šią bendruomenę sudarė vyskupas, 3 kunigai ir brolis vienuolis.

Vyskupijoje dirbančių vienuolijų vyresniosios sveikina vyskupąVyskupijoje įsikūrę penkių moterų kongregacijų namai. Kartu su joje gyvenančiomis ir dirbančiomis pavienėmis dar keturių kongregacijų narėmis, 2003 m. čia iš viso buvo 81 sesuo ir 6 naujokės.

««« atgal