Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

Vyskupas ir padėjėjai

Po Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimo Liškiavoje 2004 m. kovo 2 d. Nuo 2002 m. pradžios Vilkaviškio vyskupu yra Rimantas Norvila, kuriam talkina po 75-ųjų gyvenimo metų emeritu tapęs vyskupas Juozas Žemaitis MIC.

Šiuo metu vyskupijoje gyvena ir dirba 103 dieceziniai kunigai ir 4 kunigai vienuoliai. Juos atstovauja ir vyskupiją valdyti padeda 18-kos narių kunigų taryba.

Viešo juridinio asmens teises turi katedros kapitula, kurią sudaro 16 kanauninkų.

„2018_rekolekcijos.jpg

««« atgal