Kunigai už vyskupijos ribų

Eil.
nr.

Kunigo vardas, pavardė, datos

Vieta, pareigos

Adresas


1.

Kun. Remigijus BUTKEVIČIUS
1975 05 26*2000 03 19

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas

Šilo g. 5a
LT-10322 Vilnius
Tel. (5) 210 35 11
Faks. (5) 212 73 18
El. p. Remigijus.Butkevicius@mil.lt


2.

Kun. Jan GAVECKIJ
1962 03 28*1990 05 27

Baltarusijoje nuo 1991 m.
Ivjos šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapijos klebonas
Ivjos dekanato dekanas

ul. Karla Marksa 51
231330 Ivja
Grodnenskaja obl.
Belarus (Baltarusija)
Tel. +375-1595-22179


3.

Kun., missiolog. dr. Virginijus GRIGUTIS
1974 05 08*1999 03 21

Vokietijoje nuo 2014 m.
Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos kapelionas

Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld, Deutschland
Tel. +4915752544477
El. p. virginijus.grigutis@litauischesgymnasium.de
El. p. vgrigutis@gmail.com


4.

Kun. Jaunius KELPŠAS
1960 10 13*1994 05 29

JAV nuo 2000 m.
Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos administratorius

Nativity of the Blessed Virgin Mary
6812 S. Washtenaw Ave
Chicago, IL 60629
USA (JAV)
Tel. +1-773-776-4600
El. p. jauniusk@yahoo.com


5.

Kun. teol. lic. Gediminas KERŠYS
1984 03 01*2008 06 29

JAV nuo 2012 m.

Nativity of the Blessed Virgin Mary
6812 S. Washtenaw Ave
Chicago, IL 60629
USA (JAV)
Tel. +1-773-776-4600

««« atgal